دبیر کمیته مشارکت حداکثری تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲

بدون تصویر

دبیر کمیته مشارکت حداکثری تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲

۲۴ فروردین ۱۳۹۶ دیدگاه‌ها برای دبیر کمیته مشارکت حداکثری تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بسته هستند 0 دسته : سوابق ، مسئولیت‌ها

1