سوابق تحصیلی
ردیفمقطع تحصیلیرشتهدانشگاهتاریخ فارغ التحصیلی
1کارشناسینرم افزار تکنولوژی کامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1392/12/14
سوابق تحقیقاتی-پژوهشی
ردیفنام دانشگاه یا موسسه آموزشی و پژوهشیعنوان پژوهشنشاني پژوهشگاهتاریخ شروعتاریخ پایان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونعضو تیم سازنده ربات مسیریابدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1391/01/261392/01/26
سوابق فعالیتها و مسئولیتها
ردیفمحل فعالیتعنوان فعالیتتاریخ شروعتاریخ پایان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروندبیر انجمن اسلامی دانشجویان متحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1390/01/071392/12/14
2دانشگاه آزاد اسلامیسخنگو و دبیر سیاسی مجمع اسلامی دانشجویان (اتحادیه سوم)13911393
3دانشگاه آزاد اسلامینماینده تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی در دیدار با مقام معظم رهبری (حسینیه امام خمینی (ره))13921392
4دانشگاه آزاد اسلامینماینده اتحادیه سوم در دیدار با یادگار امام (ره) آیت الله سید حسن خمینی (حسینیه جماران به مناسبت روز دانشجو)13921392
5دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونمشاور دانشجویی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون13911392
6دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونمدیر مسئول نشریه دانشجوی فردا13921392
7آموزشکده فنی حرفه ای سما واحد کازروندبیر سیاسی نشریه آناهیتا13841386
8دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروندبیر کمیته مشارکت حداکثری تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲13921392
9اتحادیه مسکن مهر شهرستان کازرونمسئول نظارت بر تعاونی های مسکن مهر شهرستان کازرون13861389