نماینده تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی در دیدار با مقام معظم رهبری (حسینیه امام خمینی (ره))

بدون تصویر

نماینده تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی در دیدار با مقام معظم رهبری (حسینیه امام خمینی (ره))

۲۴ فروردین ۱۳۹۶ دیدگاه‌ها برای نماینده تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی در دیدار با مقام معظم رهبری (حسینیه امام خمینی (ره)) بسته هستند 0 دسته : سوابق ، مسئولیت‌ها

1