سی سومین نشست سراسری مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین انتخابات شورای مرکزی مجمع (اتحادیه سوم) با حضور اعضای شورای مرکزی تشکلهای اسلامی دانشجویی دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با مجری گری خانم مریم السادات زاهدی دانشجوی رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان متحد واحد کازرون برگزار گردید ، در این نشست اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان متحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون نیز حضور داشتند و همچنین آقای امین عباسی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان متحد و دانشجوی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به نمایندگی از تشکل انجمن اسلامی این واحد کاندیدای عضویت در شورای مرکزی مجمع گردیده بود. در این مراسم دکتر بالله ریاست منطقه ۸ دانشگاه آزاد و دکتر ذاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و آقای باقریان دبیر کل اتحادیه سوم و آقای امین عباسی اقدام به سخنرانی و ارائه مقالاتشان نمودند. بعد از پایان یافتن مراسم رسمی و سخنرانی، انتخابات شورای مرکزی مجمع اسلامی دانشجویان با نظارت هیات نظارت و نماینده اتحادیه و دبیر خانه تشکلهای سیاسی دانشگاه آزاد برگزار گردید. در این همه پرسی آقای امین عباسی تنها با یک رای اختلاف از آراء ماخوذه با کسب ۲۳ رای در جایگاه سوم ایستاد و به عضویت شورای مرکزی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور در آمد.قابل ذکر است که مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با قدمتی نزدیک به ۱۲ سال و موضع گیری های سیاسی شفاف و چاپ نشریات متعدد و برگزاری نشستهای سیاسی یکی از اتحادیه های مطرح در میان تشکلهای دانشجویی میباشد . حال که با عضویت دبیر انجمن اسلامی واحد کازرون این تشکل در مجمع، صاحب رای و نفوذ گردیده است انتظار می رود که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون از این فرصت به دست آمده حداکثر استفاده را نموده و در عرصه های سیاسی فعالیتهایی چند برابر سالهای گذشته از خود نشان دهند.
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن