با توجه به افزایش سالانه شهریه دانشگاه آزاد، دانشجویان و فعالین دانشجویی توقع دارند به همین نسبت فعالیت علمی، فرهنگی و تشکلاتی دانشگاه هم افزایش پیدا کند؛ البته شرایط فعلی بهتر شده اما کافی نیست و جای رشد دارد.

“پایگاه دانشجویی صدای آزاد”(sedayeazad.com):
“امین عباسی” دبیر سیاسی و سخنگوی اتحادیه سوم (مجمع اسلامی دانشجویان) گفت: با توجه به افزایش سالانه شهریه دانشگاه آزاد، دانشجویان و فعالین دانشجویی توقع دارند به همین نسبت فعالیت علمی، فرهنگی و تشکلاتی دانشگاه هم افزایش پیدا کند؛ البته شرایط فعلی بهتر شده اما کافی نیست و جای رشد دارد.

سخنگوی اتحادیه سوم در گفت‌وگو با “صدای آزاد” گفت: عقیده ما این است که روند رشد در دانشگاه آزاد کند است و مطلوب فعالین دانشجویی نیست؛ به طور مثال، واحد قزوین ما در روباتیک با دانشگاه‌های تراز اول برابری می‌کند و اگر بودجه پژوهشی خوبی تعلق بگیرد و به امر پژوهش در دانشگاه آزاد توجه بیشتری شود، می‌توان نتیجه بهتری گرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: در اکثر واحدها مدیر پژوهشی حضور دارد و بودجه‌های پژوهشی هم صرف می‌شود؛ اما به سمینارهای فرمالیته که خروجی ندارد اکتفا می‌شود.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان واحد کازرون ادامه داد: اگر به مدیران پژوهشی و بودجه‌ای که آنها صرف می‌کنند، نظارت بیشتر شود، می‌توان شاهد جهش خوبی در این بخش بود.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن